Hipoteka360

Co to jest Hipoteka?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym nałożonym na nieruchomość pozwalającym  wierzycielowi (w przypadku kredytu hipotecznego wierzycielem jest bank) uzyskać zabezpieczenie w razie niewywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Powstaje z chwilą wpisu w księdze wieczystej, natomiast wygasa w momencie spłaty w całości uzyskanego kredytu hipotecznego. W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłacił zobowiązania, zaspokojenie potrzeb wierzyciela (banku) następuje na drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy wyłącznie na podstawie wniesionego do sądu pozwu przeciwko kredytobiorcy.

Chociaż z reguły hipoteka obciąża nieruchomość (także grunty), może dotyczyć użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu, a nawet wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie – w całości lub w części stanowiącej udział współwłaściciela.

Szczególną postacią hipoteki jest hipoteka odwrócona. Jest to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy osobą fizyczną (najczęściej osobami w podeszłym wieku) a instytucją finansową, dzięki której dochodzi do „uwolnienia” kapitału zamrożonego w nieruchomości. W praktyce oznacza to wypłatę środków w miesięcznych ratach w zamian za przejęcie mieszkania po śmierci aktualnego właściciela.

Oceń:
3,75|Głosy: 10820
Udostępnij na:
Ekspert Hipoteka360
Ekspert radzi

Zostaw swój numer telefonu.
Ekspert oddzwoni bezpłatnie.

Telefon Bezpłatna konsultacja