1. Hipoteka360/
  2. Słownik/
  3. Co to jest Hipoteka?

Co to jest Hipoteka?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym nałożonym na nieruchomość pozwalającym  wierzycielowi (w przypadku kredytu hipotecznego wierzycielem jest bank) uzyskać zabezpieczenie w razie niewywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Powstaje z chwilą wpisu w księdze wieczystej, natomiast wygasa w momencie spłaty w całości uzyskanego kredytu hipotecznego. W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłacił zobowiązania, zaspokojenie potrzeb wierzyciela (banku) następuje na drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy wyłącznie na podstawie wniesionego do sądu pozwu przeciwko kredytobiorcy.

Chociaż z reguły hipoteka obciąża nieruchomość (także grunty), może dotyczyć użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu, a nawet wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie – w całości lub w części stanowiącej udział współwłaściciela.

Szczególną postacią hipoteki jest hipoteka odwrócona. Jest to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy osobą fizyczną (najczęściej osobami w podeszłym wieku) a instytucją finansową, dzięki której dochodzi do „uwolnienia” kapitału zamrożonego w nieruchomości. W praktyce oznacza to wypłatę środków w miesięcznych ratach w zamian za przejęcie mieszkania po śmierci aktualnego właściciela.

Ekspert Hipoteka360

Oblicz zdolność kredytową

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód netto łączny gospodarstwa domowego
zł / mc
Suma rat innych kredytów
zł / mc
Suma limitów na kartach kredytowych
zł / mc
Okres kredytowania
lat
Oblicz zdolność


Najlepsze kredyty hipoteczne

Okres maks. 35 lat
Wkład wł. 20%
RRSO 2,93 %
Prowizja 0,00 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »
Okres maks. 35 lat
Wkład wł. 20%
RRSO 2,82 %
Prowizja 1,00 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »
Okres maks. 30 lat
Wkład wł. 10%
RRSO 2,93 %
Prowizja 1,00 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »
Okres maks. 30 lat
Wkład wł. 10%
RRSO 2,71 %
Prowizja 1,25 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »
Okres maks. 35 lat
Wkład wł. 20%
RRSO 3,01 %
Prowizja 0,00 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »