Hipoteka360

Jak poprawić zdolność kredytową

Jak poprawić zdolność kredytową

Ubiegając się o kredyt hipoteczny – na zakup mieszkania, działki pod budowę domu czy kredyt konsolidacyjny, kredytobiorca musi spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszą rolę odgrywa zdolność kredytowa informująca o zdolności klienta do terminowego spłacania zaciągniętego zobowiązania. Jako że kredyt hipoteczny zaciągany jest nawet na 35 lat, banki zabezpieczają się przed ewentualnymi problemami w spłacie zobowiązania i do wyliczania zdolności kredytowej podchodzą bardzo restrykcyjnie. Szczegółowo analizują każdego potencjalnego kredytobiorcę, biorąc pod uwagę wysokość osiąganych dochodów i nieruchomość. Jeżeli więc bank ma wątpliwości, wówczas prawdopodobna będzie negatywna decyzja kredytowa. Z tego też powodu warto dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe oraz zweryfikować rodzaj nieruchomości, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego na warunkach odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom. Warto przy tym mieć świadomość, że gdy kalkulator zdolności kredytowej wskaże zbyt niskie dochody w stosunku do wysokości kredytu, bank może zaproponować niższą kwotę albo zasugerować inne rozwiązania.

Czynniki wpływające na zdolność kredytową

Zdolność kredytowa to zdolność do terminowej spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z naliczonymi odsetkami. Z uwagi na to, że kredyt wiąże kredytobiorcę z bankiem na bardzo długi okres, bank musi mieć pewność, że klient będzie w stanie systematycznie – rata po racie – regulować należności wynikające z harmonogramu spłat.


Chociaż każdy bank może ustalać własne kryteria oceny zdolności kredytowej, istnieje kilka wspólnych czynników wpływających na zdolność kredytową.

 • Dochód miesięczny netto


Dochód miesięczny netto jest jednym z głównych wyznaczników zdolności kredytowej. Im jest on wyższy, tym większe prawdopodobieństwo, że negatywna decyzja kredytowa nie będzie wystawiona.

Warto przy tym podkreślić, że faktyczny dochód miesięczny netto banki pomniejszają o koszt utrzymania gospodarstwa domowego oraz o koszty wynikające z innych zobowiązań. Jeżeli mimo tych wszystkich wydatków dochód miesięczny netto pozostaje wysoki, wówczas kredytobiorca ma szansę otrzymać kredyt na mieszkanie w kwocie, o którą się ubiega.

 • Forma zatrudnienia


Zdolność kredytowa uzależniona jest m.in. od formy zatrudnienia. W najlepszej sytuacji są kredytobiorcy, którzy pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Warto jednak mieć świadomość, że również i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mają szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego. Istotną rolę odgrywa przede wszystkim ciągłość zatrudnienia – im dłużej kredytobiorca zatrudniony jest w jednej firmie, tym większa zdolność kredytowa.

 • Wiek kredytobiorcy


Kredyt hipoteczny to produkt bankowy przeznaczony zwykle dla osób powyżej 21 lat. Znaczenie ma również górna granica wiekowa – najczęściej wiek kredytobiorcy w momencie spłaty zobowiązania nie może przekraczać 70-80 lat.

 • Liczba członków gospodarstwa domowego


Liczba osób tworzących gospodarstwo domowe wpływa na zdolność kredytową. Uzależnienie decyzji kredytowej od liczby członków rodziny jest różne dla różnych banków. Liczba osób wpływa przede wszystkim na koszty utrzymania gospodarstwa domowego, a co za tym idzie – wysokość dochodu miesięcznego netto przypadającego na jednego członka rodziny. Warto jednak podkreślić, że członkowie rodziny z dochodem wpływają na poprawę zdolności kredytowej.

 • Historia kredytowa


Zdolność kredytowa szacowana jest również na podstawie historii kredytobiorcy w bazach BIK i BIG. Dzięki temu banki mają rozeznanie, czy kredytobiorca miewa problemy z terminową spłatą zobowiązań i czy aktualnie nie spłaca kredytu / pożyczki.

Chociaż negatywna historia kredytowa nie przesądza o przyznaniu kredytu hipotecznego, to osoby z pozytywną historią mają największe szanse na tego rodzaju wsparcie finansowe.Jak oszacować zdolność kredytową?

Przed złożeniem wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego, warto oszacować prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia finansowego przeznaczonego np. na zakup mieszkania, działki pod budowę domu czy kredytu konsolidacyjnego. Pomoże w tym kalkulator zdolności kredytowej. Zasada jego działania jest prosta – wystarczy wypełnić danymi, a w kilka sekund można otrzymać szacunkową informację o tym, jak duże szanse ma kredytobiorca na uzyskanie kredytu hipotecznego.


W oszacowaniu zdolności pomoże również doradca kredytowy z takich firm jak Notus czy Expander, jak również ekspert świadczący usługi pośrednictwa z Open Finance . Jako że takie usługi są bezpłatne, warto zdecydować się na takie rozwiązanie.


Sprawdź swoją zdolność kredytową

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód netto łączny gospodarstwa domowego
zł / miesiąc
Suma rat innych kredytów
zł / miesiąc
Suma limitów na kartach kredytowych
zł / miesiąc
Okres kredytowania
lat
Oblicz zdolność

Co jeżeli masz niską zdolność kredytową?

Czasami okazuje się, że nie mamy możliwości uzyskania wsparcia finansowego na oczekiwanym poziomie. Jeśli zdolność kredytowa jest zbyt niska, należy dążyć do jej poprawy. Eksperci z takich firm pośrednictwa kredytowego jak Expander, Open Finance czy Notus podkreślają, by zdolność kredytową wypracować jeszcze na etapie poszukiwania banku udzielającego kredyt hipoteczny. Dzięki temu można zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wsparcia finansowego bez ryzyka utraty prowizji za rozpatrzenie wniosku w razie, gdy bank podejmie negatywną decyzję kredytową w odniesieniu do konkretnego kredytobiorcy.


Sprawdź, co możesz zrobić, by negatywna decyzja kredytowa nie była w żaden sposób związana z brakiem zdolności kredytowej.

 • Postaraj się o umowę na czas nieokreślony


Twój dochód miesięczny netto jest wystarczający, jednak przeszkodą może być umowa na czas określony, warto postarać się o jej przedłużenie – na czas nieokreślony. Spróbuj porozmawiać z pracodawcą, czy istnieje taka możliwość.

 • Zadbaj o pozytywną historię kredytową


Dla banków istotne znaczenie ma pozytywna historia kredytowa zapisana m.in. w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK). Często jednak zdarza się, że osoba ubiegająca się o kredyt ma „czystą kartę” w rejestrze BIK lub pojawiają się informacje o zaległościach, w efekcie czego bank nie ma pewności co do wiarygodności klienta.

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, np. kredyt na mieszkanie, warto zbudować pozytywną historię kredytową. Wystarczy zatem np. korzystać z karty kredytowej i spłacać zobowiązania w terminie, by – w momencie szacowania zdolności kredytowej – pokazać się bankowi z jak najlepszej strony.

 • Pomyśl o wydłużeniu okresu kredytowania


Im krótszy okres kredytowania, tym mniejsza całkowita kwota kredytu do spłaty. To z kolei przekłada się na wyższą miesięczną ratę i... wymaga zatem wyższej zdolności kredytowej. Jeżeli więc wysokość dochodu miesięcznego netto pomniejszonego o koszt utrzymania gospodarstwa domowego nie daje wystarczającej zdolności kredytowej, pomyśl o wydłużeniu okresu kredytowania – choćby o kilka lat. Nie zwiększy to znacząco całkowitej kwoty do spłaty, a pomoże uzyskać kredyt hipoteczny we wnioskowanej kwocie.

 • Zadbaj o wyższy wkład własny


Wkład własny jest jednym z czynników, który może kształtować zdolność kredytową. Chcąc zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego, warto zatem „wystartować” z wkładem własnym – im większa będzie jego wartość, tym większa zdolność kredytowa, ponieważ o taką kwotę pomniejszana jest kwota kredytu.

 • Zdecyduj się na raty równe zamiast malejących


Chociaż raty malejące oznaczają niższą całkowitą kwotę kredytu do spłaty, ich wysokość w pierwszym okresie jest wyższa w porównaniu z ratami równymi. Dlatego wymagają zwykle wyższej zdolności kredytowej. Jeżeli podejrzewasz, że bank może wydać odmowną decyzję w sprawie kredytu hipotecznego, oszacuj zdolność kredytową przy założeniu rat równych. Istnieje wówczas spora szansa, że otrzymasz wsparcie finansowe na oczekiwanym poziomie.

 • Pomyśl o dodatkowym kredytobiorcy


„Co dwie głowy, to nie jedna” jest powiedzeniem, które świetnie sprawdza się w przypadku poprawy zdolności kredytowej. Jeżeli ­ubiegasz się o kredyt na mieszkanie czy kredyt na zakup działki pod budowę domu jako osoba samotna, masz z reguły szansę na niższy kredyt w porównaniu z osobami ubiegającymi się o wsparcie finansowe jako para.

Przykład. Singiel osiągający dochody na poziomie 3200 zł netto może zaciągnąć kredyt na kwotę ok. 250 tys. złotych z okresem spłaty wynoszącym 25 lat. Tymczasem para zarabiająca łącznie średnio 6500 zł netto, wykazuje zdolność kredytową uprawniającą do wsparcia na poziomie nawet 500 tys. złotych – na okres 25 lat.

To zaledwie kilka sposobów pozwalających na poprawę zdolności kredytowej. Jeżeli chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego, eksperci z Notus, Open Finance czy Expander służą pomocą. Skontaktuj się z nimi już teraz, by uzyskać więcej informacji.

Oceń:
3,77|Głosy: 10558
Udostępnij na:
Ekspert Hipoteka360
Ekspert radzi

Zostaw swój numer telefonu.
Ekspert oddzwoni bezpłatnie.

Telefon Bezpłatna konsultacja