Hipoteka360

Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy

Zgodnie z raportem przygotowanym przez BIK (stan na 31 maja 2016 roku), łączna liczba kredytów hipotecznych przekracza 2 mln zobowiązań. Aż 70% stanowią to kredyty hipoteczne zaciągane w PLN, zaś 29% to kredyty zaciągane w walucie obcej (najczęściej euro i frankach szwajcarskich). Biorąc pod uwagę fakt, że tego rodzaju wsparcie finansowe to zobowiązania zaciągane nawet na 35 lat, po pewnym czasie mogą stać się po prostu mało opłacalne. Na przestrzeni tak dużej rozpiętości czasowej dochodzi do sporych zmian na rynku finansowym, co rzutuje na opłacalność kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy wcale jednak nie muszą godzić się na regulowanie wyższych zobowiązań niż osoby zaciągające kredyt na mieszkanie kilkanaście lat później (przy założeniu podobnych parametrów). Wystarczy, że będą ubiegać się o kredyt refinansowy, dzięki któremu spłacą poprzednie zobowiązanie, zaś nowy kredyt otrzymają na znacznie lepszych warunkach. Jeżeli zatem zastanawiasz się, co możesz zrobić, by płacić niższe raty, pomyśl o rozwiązaniu, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. Poznaj najważniejsze informacje o takim produkcie finansowym i sprawdź, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Kredyt refinansowy – informacje ogólne

Kredyt refinansowy to dość specyficzny produkt bankowy, który przeznaczony jest wyłącznie dla osób spłacających kredyt hipoteczny, np. kredyt na mieszkanie, kredyt na zakup domu, kredyt na budowę domu, kredyt na zakup działki pod budowę domu, itp. Jego istotą jest możliwość zamiany dotychczasowych warunków kredytowania na inne – z reguły korzystniejsze. Zmiana warunków może obejmować zarówno okres kredytowania, jak i oprocentowanie czy nawet walutę (zamiana kredytu w PLN na kredyt walutowy jest możliwa tylko wtedy, gdy kredytobiorca osiąga znaczą część dochodów w walucie obcej). Kredyt refinansowy polega na zaciągnięciu nowego zobowiązania (np. w innym banku) w celu spłaty mniej korzystnego kredytu hipotecznego – zaciągniętego i spłacanego do tej pory.


Kredyt refinansowy udzielany jest wyłącznie po spełnieniu przez kredytobiorcę określonych przez bank warunków. Przede wszystkim istotna jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa – tak, by kredytobiorca był w stanie spłacić swoje zobowiązanie w terminie. Dlatego należy posiadać odpowiednio wysoki dochód miesięczny netto przy stosunkowo niskich kosztach utrzymania gospodarstwa domowego. Ponadto liczy się stabilne źródło dochodu – dla banków mile widziana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, ale o kredyt refinansowy mogą ubiegać się również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, osiągające dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności rolniczej czy posiadające kontrakt marynarski. Niektóre banki dopuszczają również rentę z ZUS, emeryturę czy dochód z najmu.Kredyt refinansowy a kredyt konsolidacyjny – różnice

Kredyt refinansowy bardzo często mylony jest z kredytem konsolidacyjnym. Chociaż w obu przypadkach chodzi o spłatę zaciągniętego wcześniej zobowiązania nowym – korzystniejszym kredytem i obniżenie wysokości raty, a także możliwość wydłużenia okresu spłaty, podobieństwa na tym się kończą. Są to bowiem dwa zupełnie różne produkty kredytowe dedykowane zupełnie innym grupom kredytobiorców.


Główna różnica polega przede wszystkim na rodzaju finansowanego kredytu. O ile kredyt konsolidacyjny pozwala na zamianę wielu zobowiązań kredytowych (np. kredytów gotówkowych, kredytów ratalnych, pożyczek, karty kredytowej, karty debetowej) w jedno – z reguły z niższą comiesięczna ratą, tak kredyt refinansowy pozwala na zmianę warunków kredytu hipotecznego, np. zaciągniętego na zakup mieszkania, domu czy działki pod budowę domu. Inaczej mówiąc, kredyt refinansowy może być przeznaczony na spłatę innego kredytu o takim samym celu.

W przypadku kredytu refinansowego nie ma konieczności nakładania hipoteki na inną nieruchomość – wystarczy bowiem tylko zmiana we wpisie do księgi wieczystej. Natomiast kredyt konsolidacyjny wymaga przedstawienia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie – takiej, która nie będzie obarczona hipoteką z tytułu innego zaciągniętego zobowiązania kredytowego.

Warto przy tym podkreślić, że kredytem konsolidacyjnym będzie można spłacić kredyt hipoteczny na mieszkanie, dom czy zakup działki, ale... z reguły oprocentowanie tego produktu bankowego jest wyższe w porównaniu z oprocentowaniem kredytu refinansowego.Refinansowanie kredytu hipotecznego – czy to się opłaca?

Kredyt refinansowy jest rozwiązaniem, które może przynieść wiele korzyści – jego istotą jest przecież możliwość uzyskania lepszych warunków finansowania, szczególnie w kwestii oprocentowania zmieniającego się dość wyraźnie na przestrzeni lat. Wynika to m.in. ze znacznego wzrostu cen nieruchomości na przestrzeni ostatnich kilku-kilkunastu lat. Dzięki temu, że banki mają znacznie lepsze zabezpieczenie (skoro nieruchomość jest więcej warta), są w stanie obniżyć wysokość oprocentowania poprzez obniżenie marży czy rezygnację z dodatkowych opłat.


Podsumowując, kredyt refinansowy to korzystne rozwiązanie m.in. w przypadku :


  • osób, które kredyt na mieszkanie czy zakup domu, kredyt na budowę domu, kredyt na zakup działki zaciągnęły w momencie wysokich stóp referencyjnych
  • osób, które chcą wydłużyć okres spłaty zobowiązania przy jednoczesnym skorzystaniu z niższego oprocentowania.


Chcąc oszacować opłacalność kredytu refinansowego, warto wziąć pod uwagę konieczność poniesienia kilku kosztów. Przenosząc zobowiązanie do innego banku, należy liczyć się z prowizją za udzielenie wsparcia finansowego oraz wydatkami związanymi z formalnościami, tj. zmianami wpisu w księdze wieczystej czy ustanowieniem nowej hipoteki, itp.


Aby określić opłacalność zaciągnięcia kredytu refinansowego, warto posłużyć się kilkoma przykładami.

Przykład 1. Kredyt refinansowy z niższym oprocentowaniem przy niezmiennych pozostałych parametrach

 Z zaciągniętego kredytu hipotecznego pozostało do spłaty 200 tys. złotych w okresie 20 lat. Oprocentowanie wynosiło wówczas 6,50% . Zaciągasz kredyt refinansowy oprocentowany na 5,00%. Twoja pierwsza rata zmniejszy się o 171 zł. W sumie zapłacisz o 41 tys. zł mniej odsetek.

Przykład 2. Kredyt refinansowy z niższym oprocentowaniem przy skróceniu okresu kredytowania

Załóżmy, że z kredytu oprocentowanego na 6,50% pozostało Ci do spłaty 200 tys. złotych w okresie 20 lat. Chcesz zaciągnąć kredyt refinansowy oprocentowany na 5,00% a jednocześnie skrócić okres kredytowania do 10 lat. Twoja miesięczna rata zwiększy się o 630 zł (z 1491 zł do 2121 zł), ale zaoszczędzisz aż 103 318 zł odsetek.

Przykład 3. Kredyt refinansowy z niższym oprocentowaniem przy wydłużeniu okresu kredytowania

Załóżmy, że zaciągnięty kredyt hipoteczny charakteryzował się oprocentowaniem na poziomie 6,50%. Aktualnie do spłaty pozostało Ci 20 lat, ale chcesz wydłużyć okres spłaty do 30 lat. Kredyt refinansowy oprocentowany na poziomie 5,00% pozwoli obniżyć ratę o 418 zł, a jednocześnie sprawi, że zapłacisz mniej odsetek o kwotę 28 636 zł.

Przykład 4. Kredyt refinansowy z niższym oprocentowaniem przy zachowaniu rat malejących

Załóżmy, że zaciągnięty kredyt hipoteczny z ratami malejącymi charakteryzował się oprocentowaniem na poziomie 6,50%. Aktualnie do spłaty pozostało Ci 20 lat. Decydujesz się na kredyt refinansowy oprocentowany na poziomie 5,00%, w efekcie czego oszczędzasz ok. 30 tys. zł na odsetkach. Zaś pierwsza rata zmniejsza się o 250 zł. Różnica w spłacie ostatniej raty jest nieznaczna – rzędu zaledwie 5 zł.

Szukając ofert pozwalających przeprowadzić refinansowanie kredytu hipotecznego, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na wiele parametrów. Istotną rolę odgrywa marża, prowizja oraz koszty dodatkowe. Z reguły będą to parametry znacznie korzystniejsze w porównaniu z aktualnie spłacanym zobowiązaniem, dzięki czemu zaciągniecie kredytu refinansowego będzie opłacalne.

Jeżeli nadal masz wątpliwości, czy warto podjąć refinansowanie kredytu hipotecznego, skontaktuj się z ekspertami świadczącymi pośrednictwo kredytowe np. w Open Finance, Notus czy Expander. Specjaliści pomogą oszacować opłacalność zobowiązania, a jednocześnie udzielą wsparcia przy kompletowaniu dokumentów oraz ubieganiu się o kredyt refinansowy.

Oceń:
3,76|Głosy: 10694
Udostępnij na:
Ekspert Hipoteka360
Ekspert radzi

Zostaw swój numer telefonu.
Ekspert oddzwoni bezpłatnie.

Telefon Bezpłatna konsultacja