1. Hipoteka360/
  2. Słownik/
  3. Czym jest Spread?

Czym jest Spread?

Spread jest pojęciem nieodłącznie związanym ze spłatą kredytów hipotecznych zaciągniętych w walucie obcej. Stanowi różnicę między kupnem danej waluty a ceną jej sprzedaży stosowaną przez banki / kantory oferujące klientom waluty obce. W praktyce spread zawsze jest dodatni –  ujemny spread oznaczałby straty ponoszone przez bank / kantor.

W przypadku walutowych kredytów hipotecznych, wypłacane są one po kursie kupna, zaś spłacane po kursie sprzedaży.

Przykład. Kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) na 400 tys. złotych wypłacony po kursie kupna 4 zł za franka odpowiada zadłużeniu 100 tys. CHF. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu po kursie sprzedaży – startuje zatem z zadłużeniem na poziomie 415 tys. złotych przy kursie franka wynoszącym 4,15 zł.

Jeszcze kilka lat temu w wielu bankach nie można było spłacać kredytu hipotecznego bezpośrednio w walucie, skutkiem czego kredytobiorcy ponosili wysokie koszty spreadu. Obecnie każdy kredyt hipoteczny w walucie można spłacać bezpośrednio w walucie obcej, co pozwala obniżyć wysokość spreadu, a co za tym idzie – koszt całkowitego zobowiązania.

Ekspert Hipoteka360

Oblicz zdolność kredytową

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód netto łączny gospodarstwa domowego
zł / mc
Suma rat innych kredytów
zł / mc
Suma limitów na kartach kredytowych
zł / mc
Okres kredytowania
lat
Oblicz zdolność


Najlepsze kredyty hipoteczne

Okres maks. 35 lat
Wkład wł. 20%
RRSO 2,93 %
Prowizja 0,00 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »
Okres maks. 35 lat
Wkład wł. 20%
RRSO 2,82 %
Prowizja 1,00 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »
Okres maks. 30 lat
Wkład wł. 10%
RRSO 2,93 %
Prowizja 1,00 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »
Okres maks. 30 lat
Wkład wł. 10%
RRSO 2,71 %
Prowizja 1,25 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »
Okres maks. 35 lat
Wkład wł. 20%
RRSO 3,01 %
Prowizja 0,00 %
Bezpłatna konsultacja »
szczegóły »