Hipoteka360

Czym jest WIBOR?

Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) oznacza średnią stopę procentową, po jakiej banki działające w Polsce udzielają kredytów hipotecznych innym bankom w walucie PLN na określony czas. Obok marży, stanowi podstawowy parametr pozwalający na ustalenie oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych w polskiej walucie.

Stawka WIBOR określana jest dla różnych przedziałów czasowych, ponieważ banki pożyczają środki między sobą na różny czas. Przyjmuje się, że im dłuższy okres, tym wyższa wartość WIBOR-u.

W związku z tym wyróżnić można m.in.:

  • WIBOR O/N – banki udostępniają kapitał wyłącznie na jeden dzień
  • WIBOR 1W – pożyczki międzybankowe na tydzień
  • WIBOR 1M – pożyczki między bankami na jeden miesiąc.

oraz analogicznie WIBOR 3M, WIBOR 6M, WIBOR 1Y.

Stawka WIBOR ma ogromne znaczenie dla osób ubiegających się o kredyt hipoteczny – na podstawie tej wartości wyliczana jest wysokość rat. Oznacza to, że oprocentowanie nominalne takich kredytów jest zmienne – uzależnione od niezmiennej marży oraz zmiennej stopy WIBOR. Zmiany aktualizowane są w określonych odstępach czasu i jeśli:

  • WIBOR idzie w górę – oprocentowanie kredytu hipotecznego rośnie
  • WIBOR spada – kredyt hipoteczny ma niższe oprocentowanie.


Należy przy tym podkreślić, że różne banki różnie podchodzą do aktualizowania stawek WIBOR. Dlatego ważne jest, by uzyskać informację związaną z częstotliwością i sposobem aktualizowania wartości średniej stopy procentowej.

Wysokość WIBOR wyliczana jest codziennie i każdego dnia podawana do wiadomości publicznej.

Oceń:
3,76|Głosy: 10749
Udostępnij na:
Ekspert Hipoteka360
Ekspert radzi

Zostaw swój numer telefonu.
Ekspert oddzwoni bezpłatnie.

Telefon Bezpłatna konsultacja